marshtide: (Mist)
[personal profile] marshtide
Elefanter is the first track on Tillbaka till samtiden, which is the album before Röd. "Tillbaka till samtiden" means something like "back to the present".

Also, in a shocking turn of events, Jocke actually articulates sometimes when singing this song. I understood most of it just from listening! That... doesn't usually happen. And not just because of my listening skills.

(I was planning to work my way through Du & Jag Döden next, actually, but this just kind of happened by accident. Here you go!)

1. Elefanter (Elephants)

song on youtube

Swedish:

De pratar om dig via kortvåg
så mycket kommer jag ihåg
Du log mot mig när du
betalade för min tystnad
och jag glömde vad jag såg

Du var en fadersgestalt i en taxi
med ett järngrepp om mitt hår
du log mot mig och suckade
Föraren det är din tur snart
Jag såg min kropp ovanifrån

I hela mitt liv har jag väntat
på någon som liknade dig
hur kunde du lämna mig ensam
i en värld som har blivit så hård
I hela mitt liv har jag längtat
långt, längre bort härifrån
Nu står du först på min lista
över folk som förtjänar ett
öde värre än döden...

I hela mitt liv har jag väntat
på någon som liknade dig
hur kunde du lämna mig ensam
i en värld som blivit så hård
i hela mitt liv har jag längtat
långt, längre bort härifrån
Nu är du struken från listan
jag har lärt mig av dig
alla öden är värre än dödenEnglish:

They talk about you via short-wave
that much I remember
You smiled at me when you
paid for my silence
and I forgot what I saw

You were a father figure in a taxi
with an iron grip on my hair
you smiled at me and sighed
Driver, it's your turn soon
I saw my body from above

All my life I have waited
for someone who was like you
how could you leave me alone
in a world that has become so hard
All my life I have longed
far, further away from here
Now you are first on my list
of people who deserve a
fate worse than death...

All my life I have waited
for someone who was like you
how could you leave me alone
in a world that has become so hard
All my life I have longed
far, further away from here
Now you're struck from the list
I have learnt from you
all fates are worse than death.

Profile

marshtide: (Default)
Toft

December 2012

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 31     

Style Credit

Page generated Sep. 21st, 2017 12:08 pm
Powered by Dreamwidth Studios

Expand Cut Tags

No cut tags

Most Popular Tags

Page Summary