marshtide: (Default)
[personal profile] marshtide
4. Du var min armé (You were my army)

Song

Swedish:

Töm ditt rum på tonårstankar nu
Du sa, "Gör ditt val, ta ett självständigt beslut"
Jag höll en hand då mot din varma hud
Du sa, "Stäng din dörr, vi har något att reda ut"

Och du stod där med din kniv
Bredvid din tyska bil
Du skar mitt svala liv
Mönstrat till ett krig

Du stal min blick, du gick din egen väg
Du sa, "Det finns små trick som får folk att vilja väl"
Och sångerna jag hört, och filmerna jag såg
Var det vildaste jag gjort
Men inget var så stort

Som när du stod där med din kniv
Bredvid din tyska bil
Du skar mitt svala liv
Mönstrat till ett krig


English:

Empty your room of teenage thoughts now
You said, "make your choice, take an independent decision"
I held a hand then against your warm skin
You said, "Shut your door, we have something to get straight"

And you stood there with your knife
beside your German car
You cut my cool life
called up for a war

You stole my glance, you went your own way
You said, "there are small tricks that get people to mean well"
And the songs I heard, and the films I saw
were the wildest things I'd done
But nothing was so huge

as when you stood there with your knife
beside your German car
You cut my cool life
called up for a war

Notes: "mönstra" took some extensive discussion and use of google to get at anything for & "called up" isn't really entirely satisfactory, as my understanding is that the word refers more to tests to determine fitness for military service. We couldn't think of a way to express that without writing a small paragraph.5. Palace & Main

Song

Swedish:

Jag sköt en DJ sent igår
Blodet stänkte, blev en Pollock i hans bås
Jag flyr genom en nedsläckt korridor
Och mitt indiehjärta slår och slår och slår

Jag står på en flygplats och väntar på känslan
En man vid en avsats, en iskall Michael Caine
Och alla som älskat dig har hatat mig av rädsla
För att jag ska se dem som offer vid Palace & Main

Jag skjuter allting framför mig
Som Robin Wright-Penn gör i State of Grace
Du har allting jag sagt på tape
Så du tror du har en framtid utan mig

Jag står på en flygplats och väntar på känslan
En man vid en avsats, förklädd till Michael Caine
Och alla som älskat dig har hatat mig av rädsla
För att jag ska se dem som offer vid Palace & Main

Jag står på en flygplats och väntar på känslan
En man vid en avsats
En iskall Michael Caine
Och alla som älskar dig får lära sig att vänta
Min plan är att vänta vid Palace & Main


English:

I shot a DJ late last night
The blood spattered, became a pollock in his box
I flee through an unlit corridor
my indie heart beats and beats and beats

I stand at an airport and wait for the mood
A man on a ledge, an ice cold Michael Caine
And everyone who has loved you has hated me from fear
that I will see them as victims at Palace & Main

I shoot everything in front of me
Like Robin Wright-Penn does in State of Grace
You have everything I have said on tape
so you believe you have a future without me

I stand at an airport and wait for the mood
a man on a ledge, disguised as Michael Caine
And everyone who has loved you has hated me from fear
that I will see them as victims at Palace & Main

I stand at an airport and wait for the mood
A man on a ledge
An ice cold Michael Caine
And everyone who loves you must learn to wait
My plan is to wait at Palace & Main


Notes: the Random Film References song! We'll get the the Random Literary References song later.

Probably the most ? line in this one is "Jag skjuter allting framför mig", which could also be about pushing things ahead of oneself, for example, rather than shooting everything. But it's mostly a song about shooting things, as far as I can tell, so... a judgement call was made.6. Järnspöken (Iron ghosts)

Song

Swedish:

Dom brände Grönan och skolan står där ensam nu
Cykelställen står tomma än, trots att loven är slut
Dom fäller kastanjeträden i allén framför skolgården
Och jag rör mig tyst, hör inte hemma här, jag är vålnaden

Jag vet inte varför, men kanske är det därför jag minns det så väl
Dina stora ögon, dina bruna händer, dina vassa knän

Var det dig jag såg, som en skugga ur mina drömmar
Var det dig jag såg, dig jag svor att aldrig glömma

Dom gräver i parken och frosten i marken, blir ett försvar
Och vid hörnet av kyrkan där järnvägen går, har dom spärrat av

Någon ligger i gräset, med frostiga kläder, så stilla och vit
Och blåljusen blinkar, tänk vad man kan göra med en liten kniv

Och jag vet inte varför men jag återvänder alltid hit
Det var väl något vi gjorde, något vi sa här som förändrade mitt liv

Var det dig jag såg, som en skugga ur mina drömmar
Var det dig jag såg, dig jag svor att aldrig glömma
Var det dig jag såg som ett spöke från döda drömmar
Var det dig jag såg
Har jag äntligen lyckats glömma?


English:

They burnt Grönan and the school stands there alone now
The bike stands are empty still, though the holidays are over
They fell the chestnut trees in the avenue in front of the schoolyard
And I move silently, don't belong here, I am the ghost

I don't know why, but perhaps that's the reason I remember it so well
Your big eyes, your brown hands, your sharp knees

Was it you I saw, like a shadow from my dreams
Was it you I saw, you I swore never to forget

They dig in the park and the frost in the ground becomes a defence
And by the corner of the church where the railway goes they have cordoned off

Someone lies in the grass with frosty clothes, so still and white
And the blue lights flash, think what one can do with a little knife

And I don't know why but I always return here
It must have been something we did, something we said here that changed my life

Was it you I saw, like a shadow out of my dreams
Was it you I saw, you I wore never to forget
Was it you I saw, like a ghost from dead dreams
Was it you I saw
Have I finally managed to forget?7. Klåparen (The Bungler)

Song

Swedish:

Du går på ditt oefterhärmliga sätt
Över skolgårdens grus för dig själv
I ditt nyklippta hår, likt en irländsk idols
Din spegelbild i fönsterglas
Beundrar varje steg du tar

Och så blinkar det till
Gröna, röda, gula ljus
Du var på nålar när du kom
Med ditt insmugglade rus

Och så släcker dom ner, för en sista stilla chans
Och allting svartnar i panik när du ser att alla redan har en dans
Och allt är som förut

Och du minns den du var med förakt, lite hat
Och man blir lik sin mor eller far
Du har förändrat ditt sätt, suddat ut varje spår
Men i själen din ja långt, långt in ekar tonåringens vrål

Och så blinkar det till
Och dom tänder alla ljus
Och du var ensam när du kom, nu har magin brunnit ut
Och så släcker dom ner
Alla skyltar alla ljus
Och när parken ligger tom, inser du att din kväll just tagit slut
Och allting är som förut

Och så blinkar det till
Och dom tänder alla ljus
Du var ensam när du kom
Och du är lika ensam nu
Och så släcker dom ner alla gator alla hus
Och när staden ligger tom inser du
Att det är så ditt liv ser ut
Och allting är som förut


English:

You go on your inimitable way
over the schoolyard's gravel by yourself
with your newly cut hair like an Irish idol's
Your reflection in window glass
admires every step you take

And so it flashes
green, red, yellow lights
You were on edge when you came
with your smuggled-in high

And so they turn out the lights for a last quiet chance
and everything blackens in panic when you see that everyone already has a dance
and everything is like before

And you remember who you were with contempt, a little hate
And one becomes like one's mother or father
You have changed your approach, erased every trace
but in your soul yes a long, long way down echoes the teenager's cry

And so it flashes
and they light all the lights
and you were alone when you came, now the magic has burnt out
and so they turn off
all the displays all the lights
and when the park lies empty you realise that your evening just ended
and everything is like before

And so it flashes
and they light all the lights
you were alone when you came
you are just as alone now
and so they turn out all the roads, all the buildings
and when the town lies empty you realise
that this is how your life looks
and everything is like beforeFor the record: On Monday I start language classes every day. I've been placed in the top group, so we'll see how that goes. At some point I'll probably have a whole post about Sfi, but not quite yet.

Profile

marshtide: (Default)
Toft

December 2012

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 31     

Style Credit

Page generated Feb. 22nd, 2019 07:52 am
Powered by Dreamwidth Studios

Expand Cut Tags

No cut tags

Most Popular Tags