Handboken

Jan. 14th, 2011 12:08 pm
marshtide: (Mymlan)
[personal profile] marshtide
Handboken

Handboken av Karolina Bång: Helt fantastiskt och väldigt uppiggning på nåt konstigt sätt. Queera & feministiska serier. Till och med rolig. Hoorah!

Här kan man läser lite från boken. ("Tema: alternativa relationer")

Det gör mig lycklig!

Profile

marshtide: (Default)
Toft

December 2012

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 31     

Style Credit

Page generated Apr. 23rd, 2019 04:35 pm
Powered by Dreamwidth Studios

Expand Cut Tags

No cut tags

Most Popular Tags