marshtide: (Default)
[personal profile] marshtide
8. Max 500

Song

Swedish:

Månen hänger lågt
över allt du tror du såg
Under trasigt moln
går ett Yeti-spår

500 mil i snön
Ett UFO över sjön
och i en blixt ser jag
Keats stå bredvid Baudelaire
Som magi ett ljus man drunknar i
Det finns små trick som får folk
att ge dig mer än du är värd...

Mary Shelleys dröm
syr en sick-sack söm
över allt som vintern gömt
över allt som hjärtat glömt

500 mil i snön
Ett UFO över sjön
och i en blixt dansar
Lady Day vals med Astaire
Som magi ett ljus man drunknar i
Det finns små trick som får folk
att ge dig mer än du är värd...

500 mil i snön
Ett UFO över sjön
och med en blick får jag folk att tro
på magi ett ljus man drunknar i
Det finns små trick som får folk
att ge dig mer än du är värd...


English:

The moon hangs low
over everything you think you saw
under ragged cloud
runs a Yeti-track

500 miles in the snow
a UFO over the lake
and in a flash I see
Keats standing beside Baudelaire
Like magic a light one drowns in
There are small tricks which get people
to give you more than you are worth...

Mary Shelley's dream
sews a zig-zag seam
over everything that the winter has hidden
over everything that the heart has forgotten

500 miles in the snow
a UFO over the lake
and in a flash dances
Lady Day waltzing with Astaire
Like magic a light one drowns in
There are small tricks which get people
to give you more than you are worth...

500 miles in the snow
a UFO over the lake
and with a look I get people to believe
in magic, a light one drowns in
There are small tricks which get people
to give you more than you are worth...


Notes: Literary references. I told you we'd get there. One quick note - "mil" is not actually a mile. "Mil" is a Swedish mile, which is I think 10 km (6.2 miles). In this context it does not bloody matter, but I thought I'd point it out anyway. Err. I think the only thing that matters in this context is that it is A Long Way, with or without snow.9. Romeo återvänder ensam Romeo returns alone

Song

Swedish:

En isig vind över vattnet bär ett eko från de dödas värld
En hälsning från ett svartsjukt hånfullt hav
Och vintern sliter pirens skjul, river lyktor från en firad juli
från pariserhjulets skelett av trä och sten

(Jag vill ha dig, du är min du är bara min)
(Jag vill ha dig, jag är din jag är bara din)
Inne i staden råder ständigt lågsäsong
Och restaurangerna står tomma året om

Och på barer klänger vraken fast
Vi sörjer en förlorad last
Och snön hjälper spillrorna i land
Svarta grenar skymmer huset vitt
Har inte varit här sen allt var ditt
En till salu-skylt som täcks av snö och sand

Och på verandan sjunger vindspelet din sång
Och tomma fönster står och slår nu natten lång
Och gamla minnen är som flagorna som yr
Mot en himmel av järn och gift och bly

Som en Romeo i jeans på din balkong
Jag är skuggan vid din skärmdörr än en gång
Och din klänning är som trasor i min hand
Och jag lämnar inga fotspår ens i sand


English:

An icy wind over the water carries an echo from the world of the dead
A greeting from a jealous mocking sea
And the winter beats the pier's shelter, tears lamps from a celebrated july
from the ferris wheel's skeleton of wood and stone

(I want you, you are mine you are only mine)
(I want you, I am yours I am only yours)
Inside the town low season reigns constantly
and the restaurants stand empty all year round

And in bars wrecks hang on
We mourn a lost cargo
And the snow helps the wreckage ashore
Black branches hide the white house
Haven't been here since everything was yours
Another for-sale sign that is covered by snow and sand

And on the veranda the wind-chime sings your song
And empty windows stand and flap now all night long
And old memories are like the flakes that whirl
Against a sky of iron and poison and lead

Like a Romeo in jeans on your balcony
I am the shadow by your screen door once again
And your dress is like rags in my hand
And I leave no footprints even in sand

Notes: AND ONCE STUFF WAS ALIVE BUT NOW IT'S ALL TERRIBLE AND ALSO I'M DEAD AND DID I MENTION TERRIBLE. On fine form.

"And in bars wrecks hang on / We mourn a lost cargo / and the snow helps the wreckage ashore" - there's a play back and forth here between wrecks (people, ships), and "last", which means both cargo and possibly a vice. So it could be that we mourn a lost vice, if you like.10. Rosor och palmblad Roses and palm leaves

Song (But ignore the video, there's no plain song upload of this one.)

Swedish:

Väntan, alltid denna väntan
Från vitt till grått till svart
Detta år var svart
Och liljorna faller från ett fönster i Västerås i natt
Jag hör ditt skratt

Över plymerna, palmbladen och korsen
Som skallrar där i vinden, som lät som hesa röster
Från dom som gör reklamen, jagar zombies upp ur graven
Ge mig nåt som känns

Längtan, alltid denna längtan, härifrån långt bort
Långt, långt bort
Och rosorna fäller alla kronblad igen
som grät dom blod, för att livet är så kort

Och människor i de låsta tysta husen
Gläntar på gardinen och stirrar ut på gatan
Med ögon som är rädda, för allting som kan hända
Fast det redan hänt


English:

Waiting, always this waiting
From white to grey to black
This year was black
And the lilies fall from a window in Västerås tonight
I hear your laughter

Over the plumes, the palm leaves and the crosses
that rattle there in the wind, that sounded like hoarse voices
From the people who do the ads, hunt zombies up from the grave
Give me something that's felt

Longing, always this longing, away from here far away
far, far away
And the roses shed all their petals again
as if they cried blood because life is so short

And people in the locked silent houses
twitch back the curtain and stare out onto the street
with eyes that are afraid of everything that could happen
Even though it has already happened

Notes:

I hear your laughter

Over the plumes, the palm leaves and the crosses
that rattle there in the wind, that sounded like hoarse voices
From the people who do the ads, hunt zombies up from the grave
Give me something that's felt


-- you are completely on your own as to which bits of this refer to which other bits and what it means. Iẗ́'s just as ambiguous in Swedish.

I think "give me something that's felt" works OK in English, but it's possible my grasp of language is being warped by Sweden. Something that one can feel, anyway.

"twitch back" is possibly an overly liberal translation of "gläntar på", but that seemed like the image to me. They pull back the curtains a tiny bit to look out.11. Mannen i den vita hatten (16 år senare) The man in the white hat (16 years later)

Song

Swedish:

En bänkrad i en rastlös sen april
Jag tittar över axeln och ser dig blinka till
Jag kan få dig när du vill
En vind blåser skräp längs korridoren en sista gång
Och du & jag håller andan och håller händer i språnget
Det är inte så långt hem

Än finns det tusentals tårar kvar
De var dina att ge vemsomhelst
Äntligen
De är de dyrbaraste smycken du har
Så be aldrig om ursäkt igen
Äntligen passerar vi deras gränser

Minns du vår blodsed, våran lag
Vårt dumma korståg mot en lika korkad stad
Jag minns allt, som naglarna mot glas
Men du bara skrattar åt mig, förminskar allt till ett skämt
Men jag ser på din ängsliga hållning, din jagande blick att de känns
Att det är långt hem

Och snart finns det inga tårar kvar
De var våra att ge vemsomhelst
Äntligen
De är de dyrbaraste smycken vi har
Så be aldrig om ursäkt igen
Äntligen sätter du själv dina gränser

Den där pojken jag aldrig kände
Som gick på gator jag aldrig såg
Och tänkte tankar jag aldrig tänkte
Under ett tunt och flygigt hår

Och alla känslor slog och sprängde
Hela vardagen full med hål
I en tid då inget hände
I en stad som alltid sov

Men älskling vi var alla en gång små
Ja, vi var alla en gång små
Ja, vi var alla en gång små

Jag kastar stenar i mitt glashus
Jag kastar pil i min kuvös
Och så odlar jag min rädsla
Ja, jag sår ständigt nya frön

Och i mitt växthus är jag säker
Där växer avund klar och grön
Jag är livrädd för att leva
Och jag är dödsrädd för att dö

Men älskling vi ska alla en gång dö
Ja, vi ska alla en gång dö
Ja, vi ska alla en gång dö

Vi ska alla en gång dö
Vi ska alla en gång dö
Vi ska alla en gång dö


English:

A row of benches in a restless late april
I look over my shoulder and see you blink
I can have you whenever you want
A wind blows rubbish along the corridor one last time
And you and I hold our breath and hold hands in the leap
It isn't so far home

There are still thousands of tears left
They were yours to give anybody
Finally
They are the most valuable trinkets you have
So never apologise again
Finally we pass their boundaries

Do you remember our blood oath, our law
Our stupid crusade against an equally stupid town
I remember everything, like nails against glass
But you just laugh at me, reducing everything to a joke
But I see by your anxious bearing, your hunting glance that you feel
That it is a long way home

And soon there are no tears left
They were ours to give to anybody
Finally
They are the most valuable trinkets we have
So never apologise again
Finally you set your own limits

That boy I never knew
Who went down roads I never saw
And thought things I never thought
Under fine and unruly hair

And all feelings hit and broke
the whole everyday life full of holes
in a time when nothing happened
in a town that always slept

But darling we were all small once
yes, we were all small once
yes, we were all small once

I throw stones in my glass house
I throw darts in my incubator
and so I cultivate my fear
yes, I constantly sow new seeds

And in my greenhouse I am safe
There grows envy bright and green
I am scared to death of living
And I am deadly afraid to die

But darling we will all die some time
yes, we will all die some time
yes, we will all die some time

We will all die some time
We will all die some time
We will all die some time

Notes: The logical conclusion, I suppose.

"trinkets" could also be jewels, jewelery, ornaments... stuff. that you wear.

"everyday life" is from "vardagen", which is to say, weekday. But also used for everyday stuff, life, the normal bits.

"I am scared to death of living
And I am deadly afraid to die" is tough, because the swedish in the first line was "livrädd för att leva", which does mean scared to death, terrified, but frames it a bit more like being afraid for one's life or something, I suppose. Obviously the two words match in each line - livrädd, leva; dödsrädd, dö.

Profile

marshtide: (Default)
Toft

December 2012

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 31     

Style Credit

Page generated Oct. 19th, 2017 07:53 pm
Powered by Dreamwidth Studios

Expand Cut Tags

No cut tags

Most Popular Tags